Even geduld

Docodoco icon Docodoco logo Home Home Home Verkennen Explorer Explore Over A-propos About Disclaimer Avertissement Disclaimer Mijn Account Mon Compte My Account Winkelmandje Panier Cart Checkout Checkout Checkout

PRIVACY

PRIVACY DISCLAIMER


1. WAAROM DEZE PRIVACY STATEMENT?


Docodoco hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacy Statement naar de ‘Privacywet’ betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze Privacy Statement wil Docodoco de gebruiker van onze website wijzen op eventuele verwerkingshandelingen en de rechten van de gebruiker. Door gebruik te maken van onze website verklaart de bezoeker zijn stilzwijgende toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen. 

Het is mogelijk dat ons Privacy-beleid in de toekomst vatbaar is voor aanpassingen en wijzigingen. Deze zullen duidelijk gemaakt worden in de Privacy Statement. Het is dan ook aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden. 


2. WIE VERWERKT DE PERSOONSGEGEVENS? 


De webshop www.docodoco.be is een initiatief van: 

BVBA Docodoco (Verder ‘Docodoco’ genoemd)

Leiestraat 4 – 6, 

B- 8930 Lauwe 

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0472.367.036

E-mail: info@docodoco.be 

Telefoon: 056/424261


3. DOEL VAN DE VERWERKING? 


Docodoco verzamelt jouw persoonsgegevens slechts voor één overkoepelend doel, namelijk iedere Gebruiker van onze website en webshop een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van de website en onze online ordermethode.

Deze gegevensverwerking is dus essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:


Bij een bezoek aan de website van Docodoco worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Docodoco bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Docodoco en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Docodoco zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. 

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Docodoco. We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Docodoco heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.


4. WIJ GEBRUIKEN OOK COOKIES!


Tijdens een bezoek aan deze site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technischekeuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera), en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als je de website van easy-m wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt. Echter, als je dit liever niet wenst, ben je vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren: 

Bij browser - Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0


Bij browser - Mozilla Firefox


Bij browser - Google Chrome


Bij browser - Safari


Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. 


5. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER? 


Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat Docodoco zijn persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. Docodoco garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. In ieder geval berust de Gebruiker op volgende rechten; 


Het is aan de Gebruiker om zijn rechten te benutten indien dit gewenst wordt. De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Docodoco, per post of per e-mail via info@docodoco.be. Gelieve steeds een bewijs van identiteit, zoals een kopie van de identiteitskaart, te verschaffen. Docodoco verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.


Leiestraat 4-68930 Lauweinfo@docodoco.beDocodoco056 424 261